اخطار صالح محمد ریگستانی از پنجشیر به

 • اخطار صالح محمد ریگستانی از پنجشیر به طا لبان وحشی mp3
  اخطار صالح محمد ریگستانی از پنجشیر به طا لبان وحشی
 • ویدیو تازه از پنجشیر ملا حمید خراسانی به مقاومت هشدار داد اخطار حمید خراسانی به صالح و ریگستانی mp3
  ویدیو تازه از پنجشیر ملا حمید خراسانی به مقاومت هشدار داد اخطار حمید خراسانی به صالح و ریگستانی
 • تازه ترین ویدیو از جبهه مقاومت پنجشیر صالح محمد ریگستانی با حامد سیفی Panjshir Resistance 9 30 mp3
  تازه ترین ویدیو از جبهه مقاومت پنجشیر صالح محمد ریگستانی با حامد سیفی Panjshir Resistance 9 30
 • ویدیوی جدید از صالح محمد ریگستانی از ولایت پنجشیر در کنار سگ وفادار اش mp3
  ویدیوی جدید از صالح محمد ریگستانی از ولایت پنجشیر در کنار سگ وفادار اش
 • خبر مهم عاجل حرف های مهم صالح محمد ریگستانی در جبهه مقاومت پنجشیر گزاریش نیوز Gozarish News mp3
  خبر مهم عاجل حرف های مهم صالح محمد ریگستانی در جبهه مقاومت پنجشیر گزاریش نیوز Gozarish News
 • تشریح اوضاع پنجشیر از زبان فرمانده صالح محمد ریگستانی mp3
  تشریح اوضاع پنجشیر از زبان فرمانده صالح محمد ریگستانی
 • صالح محمد ریگستانی فرمانده جنگ پنجشیر کیست mp3
  صالح محمد ریگستانی فرمانده جنگ پنجشیر کیست
 • فوری حرف های مهم صالح محمد ریگستانی فرمانده ارشد جبهه مقاومت ملی در پنجشیر mp3
  فوری حرف های مهم صالح محمد ریگستانی فرمانده ارشد جبهه مقاومت ملی در پنجشیر
 • فا یل صو تی تازه صالح محمد ریگستانی از پنجشیر mp3
  فا یل صو تی تازه صالح محمد ریگستانی از پنجشیر
 • فوری پیام عاجل صالح محمد ریگستانی از خـ ـط نخست ولایت پنـــجشیر mp3
  فوری پیام عاجل صالح محمد ریگستانی از خـ ـط نخست ولایت پنـــجشیر
 • فوری پیام صوتی عاجل صالح محمد ریگستانی از پنجشیر به مردم افغانستان mp3
  فوری پیام صوتی عاجل صالح محمد ریگستانی از پنجشیر به مردم افغانستان
 • خبر فوری از پنجشیر توسط صالح محمد ریگستانی مقاومت در پنجشیر ادامه دارد mp3
  خبر فوری از پنجشیر توسط صالح محمد ریگستانی مقاومت در پنجشیر ادامه دارد
 • قتل عام طالب های وحشی در پنجشیر از زبان ریگستانی با سران مقاومت mp3
  قتل عام طالب های وحشی در پنجشیر از زبان ریگستانی با سران مقاومت
 • ویدیو اختصاصی از جبهه مقاومت در پنجشیر صالح محمد ریگستانی و حامد سیفی و Panjshir Resistance mp3
  ویدیو اختصاصی از جبهه مقاومت در پنجشیر صالح محمد ریگستانی و حامد سیفی و Panjshir Resistance
 • ویدیو جدید از پنجشیر صالح محمد ریگستانی مسئول عمومی جبهات مقاومت Panjshir Resistance New Video mp3
  ویدیو جدید از پنجشیر صالح محمد ریگستانی مسئول عمومی جبهات مقاومت Panjshir Resistance New Video
 • فوری پیام صالح محمد ریگستانی از دره پنشیر mp3
  فوری پیام صالح محمد ریگستانی از دره پنشیر
 • کنایه صالح ریگستانی به رهبران فراری افغانستان mp3
  کنایه صالح ریگستانی به رهبران فراری افغانستان
 • جبهه مقاومت دوم در پنجشیر حامد سیفی صالح محمد ریگستانی و شماری مقاومت گران در پنجشیر پنجشیر mp3
  جبهه مقاومت دوم در پنجشیر حامد سیفی صالح محمد ریگستانی و شماری مقاومت گران در پنجشیر پنجشیر
 • حـ ـرام شدن 100 طـ ـالب توسط صالح محمد ریگستانی در پنجشیر mp3
  حـ ـرام شدن 100 طـ ـالب توسط صالح محمد ریگستانی در پنجشیر
 • خبر تازه مهم صالح محمد ریگستانی از پنجشیر یک شنبه mp3
  خبر تازه مهم صالح محمد ریگستانی از پنجشیر یک شنبه
2020 - Copyright © نغماتي