بیلتون اهنگ خیاط نیستم که

Belton استاد بلتون mp3
Belton استاد بلتون
BELTOON Ustad Beltoon استاد بلتون mp3
BELTOON Ustad Beltoon استاد بلتون
قسیم بی آریانا اجرای آهنگ Quot من آمده ام به دیدنت جانانه Quot توسط آریانا سعید mp3
قسیم بی آریانا اجرای آهنگ Quot من آمده ام به دیدنت جانانه Quot توسط آریانا سعید
Ustad Beltoon استاد بلتون mp3
Ustad Beltoon استاد بلتون
آهنگ قدیمی افغانی محلی Old Song mp3
آهنگ قدیمی افغانی محلی Old Song
Beltoon Ter Ba Shee Zwani mp3
Beltoon Ter Ba Shee Zwani
آهنگ قدیمی محلی افغانی Afghani Old Song mp3
آهنگ قدیمی محلی افغانی Afghani Old Song
Feroz Kondozi Gul Seb Em Yar فیروز قندوزی گل سیب ام یار mp3
Feroz Kondozi Gul Seb Em Yar فیروز قندوزی گل سیب ام یار
دره پغمان گفتنی های یک هموطن عزیزما به دولت mp3
دره پغمان گفتنی های یک هموطن عزیزما به دولت
خاله قربان تو شوم بزغاله بریان کن mp3
خاله قربان تو شوم بزغاله بریان کن
فلک ما را مکش که ما نوجوانیم mp3
فلک ما را مکش که ما نوجوانیم
آهنگ فولکلوریک افغانی mp3
آهنگ فولکلوریک افغانی