تصویر جدید از نیروهای جبهه مقاومت

 • تصویر جدید از جبهه مقاومت mp3
  تصویر جدید از جبهه مقاومت
 • کندک منصوری پنجشیر در چنگ جبهه مقاومت ملی mp3
  کندک منصوری پنجشیر در چنگ جبهه مقاومت ملی
 • ویدیوی جدید از نیروهای جبهه مقاومت در پنجشیر mp3
  ویدیوی جدید از نیروهای جبهه مقاومت در پنجشیر
 • تصاویر جدید از سربازان قهرمان جبهه مقاومت در سنگر های پنچشیر مقاومت ادامه دارد mp3
  تصاویر جدید از سربازان قهرمان جبهه مقاومت در سنگر های پنچشیر مقاومت ادامه دارد
 • جدیدترین ویدئو ها از پنجشیر جبهه مقام مقاومت mp3
  جدیدترین ویدئو ها از پنجشیر جبهه مقام مقاومت
 • اطلاعیه مهم از جبهه مقاومت به شهروندان و مجاهدین لطفا این ویدیو را شیر کنید تا همه بدانند mp3
  اطلاعیه مهم از جبهه مقاومت به شهروندان و مجاهدین لطفا این ویدیو را شیر کنید تا همه بدانند
 • خبر تازه از پنجشیر پیام سربازان جبهه مقاومت به احمد مسعود و مردم افغانستان mp3
  خبر تازه از پنجشیر پیام سربازان جبهه مقاومت به احمد مسعود و مردم افغانستان
 • آمادگی استاد سیاف با هزاران نفر برای پیوستن به جبهه مقاومت mp3
  آمادگی استاد سیاف با هزاران نفر برای پیوستن به جبهه مقاومت
 • جبهه مقاومت این ویدیو کدام نقطه پنجشیر است mp3
  جبهه مقاومت این ویدیو کدام نقطه پنجشیر است
 • جبهه مقاومت mp3
  جبهه مقاومت
 • Parasto TV واکنش ریگستانی به پول های که در جبهه مقاومت مصرف میشود mp3
  Parasto TV واکنش ریگستانی به پول های که در جبهه مقاومت مصرف میشود
 • فوری تحفه فوق العاده فرانسه به جبهه مقاومت تانک مجهز جنگی به ارزش یک ملیون دالر Kabul News mp3
  فوری تحفه فوق العاده فرانسه به جبهه مقاومت تانک مجهز جنگی به ارزش یک ملیون دالر Kabul News
 • آغاز درگیری شدید جبهه مقاومت هزارستان با ط الب ان در دایکندی پیام فرمانده علیپور mp3
  آغاز درگیری شدید جبهه مقاومت هزارستان با ط الب ان در دایکندی پیام فرمانده علیپور
 • میثم نظری سخنگوی جبهه مقاومت خبرهای خوش را بیان میکند که قلب تانرا تازه میسازد mp3
  میثم نظری سخنگوی جبهه مقاومت خبرهای خوش را بیان میکند که قلب تانرا تازه میسازد
 • نوار تصویری از جبهه مقاومت احمد مسعود در پنجشیر mp3
  نوار تصویری از جبهه مقاومت احمد مسعود در پنجشیر
 • جبهه مقاومت تصاویر جدید از پنجشیر منتشر کرده است پنجشیر و اندراب در روستاها و کوه ها ادامه دارد mp3
  جبهه مقاومت تصاویر جدید از پنجشیر منتشر کرده است پنجشیر و اندراب در روستاها و کوه ها ادامه دارد
 • خبر تازه از پنجشر پیوستن نیروهای تازه از ولایات شمالی به جبهه مقاومت mp3
  خبر تازه از پنجشر پیوستن نیروهای تازه از ولایات شمالی به جبهه مقاومت
 • ویدیوی کوتاه از جنگ شدید جبهه مقاومت با نیروهای طالبان در پنجشیر mp3
  ویدیوی کوتاه از جنگ شدید جبهه مقاومت با نیروهای طالبان در پنجشیر
 • تازه ترین ویدیو از جبهه مقاومت که دقایق قبل بدست ما رسید mp3
  تازه ترین ویدیو از جبهه مقاومت که دقایق قبل بدست ما رسید
 • نیروهای متجاوز در مرکز بهسود شکست خوردند و ولسوالی حصه اول بهسود در محاصره جبهه مقاومت مردمی است mp3
  نیروهای متجاوز در مرکز بهسود شکست خوردند و ولسوالی حصه اول بهسود در محاصره جبهه مقاومت مردمی است
2020 - Copyright © نغماتي