خداوندا خ بیستون چی بلای جوان نامه رو اشتباه نمی آید

 • بیستون شعر حماسی به زبان ل کی شاعرآقای کیومرث امیری Bistoon Kiyomarse Amiri mp3
  بیستون شعر حماسی به زبان ل کی شاعرآقای کیومرث امیری Bistoon Kiyomarse Amiri
 • Sound Of The Behistun Inscriptions خواندن کتیبه بیستون به زبان اصلی فارسی باستان زیرنویس فارسی mp3
  Sound Of The Behistun Inscriptions خواندن کتیبه بیستون به زبان اصلی فارسی باستان زیرنویس فارسی
 • برنامه جعلیات تاریخی کتیبه دروغین بیستون در همین صدسال پیش توسط لابیهای یهودی جعل وحکاکی شده است mp3
  برنامه جعلیات تاریخی کتیبه دروغین بیستون در همین صدسال پیش توسط لابیهای یهودی جعل وحکاکی شده است
 • History Of Iran Taq E Bostan Khermanshah درباره بیستون کرمانشاه mp3
  History Of Iran Taq E Bostan Khermanshah درباره بیستون کرمانشاه
 • کتیبه بیستون mp3
  کتیبه بیستون
 • معرفی کتیبه و نقش برجسته داریوش اول در بیستون قسمت اول mp3
  معرفی کتیبه و نقش برجسته داریوش اول در بیستون قسمت اول
 • Democracy In Old Persian Cuneiform Inscriptions حذف و انکار آزادی در کل کتیبه های دوران هخامنشی mp3
  Democracy In Old Persian Cuneiform Inscriptions حذف و انکار آزادی در کل کتیبه های دوران هخامنشی
 • شاهکار ماندگار فرهاد کوه کن در کوه بیستون در استان کرمانشاه mp3
  شاهکار ماندگار فرهاد کوه کن در کوه بیستون در استان کرمانشاه
 • علی اکبر ولایتی بخشی از کتیبه پادشاه خشایارشا را در صداوسیما به زبان هخامنشیان میخواند رودست mp3
  علی اکبر ولایتی بخشی از کتیبه پادشاه خشایارشا را در صداوسیما به زبان هخامنشیان میخواند رودست
 • داریوش بزرگ داریوش اول هخامنشی در سنگ نبشته بیستون می گوید mp3
  داریوش بزرگ داریوش اول هخامنشی در سنگ نبشته بیستون می گوید
 • منم داریوش شاه بزرگ I Am Darius The King Of Kings Of Iran 2500 Years Ago mp3
  منم داریوش شاه بزرگ I Am Darius The King Of Kings Of Iran 2500 Years Ago
 • داریوش بزرگ و یگان جاودانان هخامنشی Darius The Great The Immortals mp3
  داریوش بزرگ و یگان جاودانان هخامنشی Darius The Great The Immortals
 • گرامی داشت هفتم آبان روز کورش در کرمانشاه بیستون mp3
  گرامی داشت هفتم آبان روز کورش در کرمانشاه بیستون
 • کتیبه داریوش کبیر mp3
  کتیبه داریوش کبیر
 • Mount Behistun محوطه تاریخی بیستون NO ANY REUSED NOR THIRD PARTY CONTENT INCLUDED mp3
  Mount Behistun محوطه تاریخی بیستون NO ANY REUSED NOR THIRD PARTY CONTENT INCLUDED
 • صدای خشایارشا پادشاه بزرگ هخامنشی mp3
  صدای خشایارشا پادشاه بزرگ هخامنشی
 • فریدون عباسی احمدی نژاد باوری به اسلامگرایی نداشت و جرمش باز کردن گفتمان ایرانگرایی بود mp3
  فریدون عباسی احمدی نژاد باوری به اسلامگرایی نداشت و جرمش باز کردن گفتمان ایرانگرایی بود
 • The Behistun Inscription mp3
  The Behistun Inscription
 • زبان فارسی باستان و خط میخی جلسه اول mp3
  زبان فارسی باستان و خط میخی جلسه اول
2020 - Copyright © نغماتي