ساحت گور تو سروستان شد ای عزیز دل من تو کدامین یروی

2020 - Copyright © نغماتي