لطیف پدرام

 • مصاحبه با نامزد ریاست جمهوری لطیف پدرام mp3
  مصاحبه با نامزد ریاست جمهوری لطیف پدرام
 • لطیف پدرام رئیس کنگره ملی افغانستان به عبارت دیگر mp3
  لطیف پدرام رئیس کنگره ملی افغانستان به عبارت دیگر
 • لطیف پدرام رهبر حزب کنگره ملی افغانستان طالبان تغییری نکرده است mp3
  لطیف پدرام رهبر حزب کنگره ملی افغانستان طالبان تغییری نکرده است
 • AOWJ THURESDAY 02 05 2019 اوج گفتگو با عبداللطیف پدرام کاندید ریاست جمهوری mp3
  AOWJ THURESDAY 02 05 2019 اوج گفتگو با عبداللطیف پدرام کاندید ریاست جمهوری
 • رو در رو با لطیف پدرام رهبر کنگره ملی افغانستان mp3
  رو در رو با لطیف پدرام رهبر کنگره ملی افغانستان
 • لطیف پدرام دیورند را برسمیت میشناسد Shafie Ayar mp3
  لطیف پدرام دیورند را برسمیت میشناسد Shafie Ayar
 • TAHAWOL 03 April 2017 تحول بررسی مسئله دیورند با لطیف پدرام رهبر حزب کنگره ملی افغانستان mp3
  TAHAWOL 03 April 2017 تحول بررسی مسئله دیورند با لطیف پدرام رهبر حزب کنگره ملی افغانستان
 • Special Interview With Presidential Candidate Abdul Latif Pedram TOLOnews Interview mp3
  Special Interview With Presidential Candidate Abdul Latif Pedram TOLOnews Interview
 • سخنان طوفانی لطیف پدرام در مورد سردار سلیمانی و جنگ تمدنی ایران و آمریکا در منطقه رودست mp3
  سخنان طوفانی لطیف پدرام در مورد سردار سلیمانی و جنگ تمدنی ایران و آمریکا در منطقه رودست
 • لطیف پدرام خودش را نامزد انتخابات ریاست جمهوری ساخت mp3
  لطیف پدرام خودش را نامزد انتخابات ریاست جمهوری ساخت
 • نیا پاکستان مهمان 𝐀𝐛𝐝𝐮𝐥 𝐋𝐚𝐭𝐢𝐟 Member نماینده پارلمان افغانستان 18 آگوست 2021 mp3
  نیا پاکستان مهمان 𝐀𝐛𝐝𝐮𝐥 𝐋𝐚𝐭𝐢𝐟 Member نماینده پارلمان افغانستان 18 آگوست 2021
 • دوکتور عبدالطیف پدرام mp3
  دوکتور عبدالطیف پدرام
 • واکنش عبدالطیف پدرام به طرح حکمتیار mp3
  واکنش عبدالطیف پدرام به طرح حکمتیار
 • Amaj 11 4 2016 آماج گفتگو با عبدالطیف پدرام عضو مجلس نمایندگان و رهبر حزب کنگره ملی افغانستان mp3
  Amaj 11 4 2016 آماج گفتگو با عبدالطیف پدرام عضو مجلس نمایندگان و رهبر حزب کنگره ملی افغانستان
 • Awj اوج گفتگوی ویژه با عبداللطیف پدرام رییس کنگره ملی افغانستان mp3
  Awj اوج گفتگوی ویژه با عبداللطیف پدرام رییس کنگره ملی افغانستان
 • افـ ـشا سازی های تازه لطیف پدرام mp3
  افـ ـشا سازی های تازه لطیف پدرام
 • گفت وگو با عبدالطیف پدرام یک تن از نامزدان ریاست جمهوری mp3
  گفت وگو با عبدالطیف پدرام یک تن از نامزدان ریاست جمهوری
 • LATIF PEDRAM PROFILE لطیف پدرام کیست mp3
  LATIF PEDRAM PROFILE لطیف پدرام کیست
 • لطیف پدرام از نظام فدرالی حمایت کرد وخواستار بلند کردن بیرق ترکتباران در شمال شد LATEF PEDRAM mp3
  لطیف پدرام از نظام فدرالی حمایت کرد وخواستار بلند کردن بیرق ترکتباران در شمال شد LATEF PEDRAM
 • لطیف پدرام از تاجکستان یکه تازی در افغانستان سبب تجزیه کشور خواهد شد mp3
  لطیف پدرام از تاجکستان یکه تازی در افغانستان سبب تجزیه کشور خواهد شد
 • TAHAWOL 20 June 2017 تحول گفتگو با عبداللطيف پدرام رئيس حزب كنگره ملی mp3
  TAHAWOL 20 June 2017 تحول گفتگو با عبداللطيف پدرام رئيس حزب كنگره ملی
 • عبدالطیف پدرام خواستار تغییر در ساختار و برنامه های حکومت شد mp3
  عبدالطیف پدرام خواستار تغییر در ساختار و برنامه های حکومت شد
2020 - Copyright © نغماتي